definicija

Linija "i = 5;" je definicija varijable i.
Ovdje navodimo šta ustvari jeste ta varijabla (ili metoda, klasa, štagod).


deklaracija

Za liniju int i; kažemo da je deklaracija varijable i.
Njome uvodimo novo ime u našem programu, u ovom slučaju varijablu.
U suštini, samo kažemo da postoji ta varijabla.
Može se deklarisati i metoda, klasa, interfejs i sl.


izjava

Za razliku od izraza, izjave nemaju vrijednost (ili imaju beskorisnu vrijednost, npr. Unit u Scali). Npr. "i = 5;" i "System.out.println(i);" kažemo da su izjave.
Neke izjave koriste sintaksu ugrađenu u sami jezik, npr. dodjela vrijednosti (znak jednako: "=").
Ostale naredbe obično imaju naziv u imperativnom obliku: "print", "calculate", "uradiOvo"...
Zato se za Javu i slične jezike kaže da su imperativni jezici (jer preferiraju ovaj stil programiranja).


izraz

Svaki izraz ima vrijednost. Bio to broj, string ili neki objekat.
Npr. "2 + 2" je izraz. Naravno, svaki izraz možemo dodijeliti nekoj varijabli i sl.