definicija

Linija i = 5; je definicija varijable i.
Ovdje navodimo šta ustvari jeste ta varijabla (ili metoda, klasa, štagod).


deklaracija

Za liniju int i; kažemo da je deklaracija varijable i.
Njome uvodimo novo ime u našem programu, u ovom slučaju varijablu.
U suštini, samo kažemo da postoji ta varijabla.
Može se deklarisati i metoda, klasa, interfejs i sl.


izjava

Za razliku od izraza, izjave nemaju vrijednost (ili imaju beskorisnu vrijednost, npr. Unit u Scali). Npr. za i = 5; i System.out.println(i); kažemo da su izjave.
Neke izjave koriste sintaksu ugrađenu u sami jezik, npr. dodjela vrijednosti (znak jednako: =).
Ostale naredbe obično imaju naziv u imperativnom obliku: "print", "calculate", "uradiOvo"...
Zato se za Javu i slične jezike kaže da su imperativni jezici (jer preferiraju ovaj stil programiranja).


izraz

Izraz je nešto što ima vrijednost. Bio to broj, string ili neki objekat.
Npr. 2 + 2 je izraz. Poziv metode koja vraća vrijednost je izraz, npr. obj.getString().
Naravno, svaki izraz možemo dodijeliti nekoj varijabli i sl.