Tipovi

Većina ozbiljnih jezika ima tipove. One koji nemaju slobodno izbjegavajte! ;)
Tip je apstrakcija koju dati p.j. razumije. Npr. kada napišemo int broj, ovo "int" je tip varijable "broj".
Tako će kompjuter znati, između ostalog, koliko memorije da rezerviše za tu varijablu.
Pošto smo mu dali tu informaciju, onda nam može i ukazati na greške u programu koji pišemo. Npr. da ne možemo sabirati broj i slovo, kruške i jabuke...
Također nas može i usmjeriti, npr. reći nam koje su operacije dostupne nad datim tipom, da ne moramo nagađati.

Da vidimo JShell u akciji:


      int broj = 6;
      broj ==> 6
      broj = 4.5;
      | Error:
      | incompatible types: possible lossy conversion from double to int
      | broj = 4.5;
      |     ^-^
     

Dakle, Java nam ne da da dodijelimo broj 4.5 varijabli koja je tipa int (cijeli broj).
To ima smisla itekako, jer bismo izgubili ovo "zarez pet"... :)
Ako želimo da budemo pametniji od Jave, i da na silu "utrpamo" 4.5 u int to ide ovako:


      broj = (int) 4.5;
      broj ==> 4
     

I šta smo dobili? Samo cijeli dio... Ali, nekad nam ovo baš i treba!
Uglavnom, pouka je da trebamo slušati šta nam Java poručuje!
To radi za naše dobro, nju nije briga ako je rezultat netačan, ako je to ono što želimo... :D


Naravno, imamo još puno toga reći o tipovima, tek smo "zagrebali površinu"!
Npr. kako da grupišemo podatke? Kompleksni brojevi, podaci o ljudima, proizvodima itd?
O tom ćemo pričati u poglavlju o klasama. :)

Stringovi i karakteri

Prije nego nastavimo dalje, moramo objasniti i stringove, jer se vrlo često koriste.
String (iz en. nit, kanafa) koristi se za predstavljanje teksta, tj. niza karaktera.
Karakter (en. character je simbol) označava jedan simbol, bio to broj, slovo ili neki simbol, emoji...

Stringovi se pišu s dvostrukim navodnicima:


      "Poyy sviete!"
      $1 ==> "Poyy sviete!"
     

Stringovi se tretiraju specijalno u Javi, pa imamo i operator "sabiranja" nad njima.
Npr. možemo "sabrati" 2 stringa, string s brojem i sl:


      "Ime" + "Prezime"
      $2 ==> "ImePrezime"
      "x je " + 5
      $3 ==> "x je 5"
      "x je " + 5 + ", i kad se pomnoži s " + 3 + " daje " + (5*3)
      $4 ==> "x je 5, i kad se pomnoži s 3 daje 15"
      "strin" + 'g'
      $5 ==> "string"
      String s = "ABC"
      s ==> "ABC"
     

Ovo sabiranje se naziva konkatenacija (en. concatenate je nadovezati/spojiti/naštiklati).
Radi dvosmjerno, možemo sabrati i broj sa stringom, npr. 5 + "hepek.abc".
String se piše s velikim početnim slovom!


String u pozadini koristi charactere.
Kao što smo već rekli, char je samo jedan karakter.
Piše se s jednostrukim navodnicima:


      'a'
      $9 ==> 'a'
      ''
      | Error:
      | empty character literal
      | ''
      | ^
      'ab'
      | Error:
      | unclosed character literal
      | 'ab'
      | ^
      char slovoA = 'A'
      slovoA ==> 'A'
     

Dakle, karakter ne može biti prazan, niti može sadržati više karaktera.
Za ove namjene koristi se String! :)


Vrlo važne napomene:

 • string "1" nije isto kao broj 1
 • karakter '1' nije isto kao broj 1
 • string "1" nije isto kao karakter '1'
 • postoje posebne funkcije za pretvaranje iz jednog tipa u drugi, ali otom potom...