Switch naredba

Grananje pomoću switch-case naredbe može učiniti kod dosta preglednijim.
Ova naredba se koristi umjesto mnoštva if-else grana, od koje svaka grana provjerava je li varijabla jednaka nekoj vrijednosti.
U Javi možete "switchati" cijele brojeve, karaktere, stringove i enumeracije.


    int i = 5;
    switch (i) {
      case 3:
        System.out.println("Tri");
        break;
      case 5:
        System.out.println("Pet");
        break;
      default:
        System.out.println("Ne znam...");
        break;
    }
   

Na liniji 2 ispituje se čemu je jednaka vrijednost varijable i, redom odozgo naravno.
Prvi slučaj (en. case) koji bude ispunjen će biti izvršen.
Ako je vrijednost varijable i broj 5, ispisaće se na ekran "Pet".

Često ne znamo koliko ima mogućih slučajeva, pa onda trebamo odlučiti šta da uradimo po tom pitanju.
Za to nam služi ključna riječ default. To je ustvari ona else grana u if naredbi! ;)