Scope, opseg

Svaka varijabla u Javi ima svoj scope.
Scope je dio programa u kom je ta varijabla vidljiva tj. može se tu koristiti.
Scope-ovi mogu biti ugniježdeni.
Unutrašnji scope može vidjeti/koristiti varijable iz vanjskog scope.
Unutrašnji scope može definisati novu varijablu koja se zove isto kao varijabla u vanjskom scope!

Postoje dva najvažnija scope-a a to su: scope klase i scope metode.
Scope metode je ugniježden u scope klase.
Npr. polja klase se mogu koristiti u metodama, ali varijable definisane u metodi se ne mogu koristiti u klasi:


    class Abc {
      int x = 5;
      // int z = y + 2; // ovo nije dozvoljeno
     
      void bla() {
        int y = x + 1;
      }
      
      void meh() {
        int y = x + 3;
      }
    }
    

Na liniji 3. vidimo primjer nedozvoljene operacije. Ako se pitate zašto:

Polja objekta se inicijalizuju čim se pozove konstruktor te klase.
Metode se pozivaju na zahtjev tj. ručno, on-demand.
Zato nam Java ne dozvoljava tu operaciju.
Također, kompajler ne zna na koje y mislimo, da li ono iz bla() ili iz meh()... :)

Primijetite i to da varijabla y iz bla() nema nikakve veze s varijablom y iz meh()!!!
To su dva skroz nezavisna bloka, svaki ima svoj scope.


Neki primjeri nedozvoljenog definisanja varijabli su dati u metodi ne().
Otkomentarišite liniju po liniju da vidite šta će vam kompajler reći.
U metodi da() dati su neki primjeri dozvoljenog korištenja istoimenih varijabli.


    static void ne() {
      int x = 1;
      {
        // int x = 1; // nope
      }
      
      {
        int y = 1;
      }
      // y++; // ne može se koristiti izvan bloka! (isto je i za if, for, while, switch)
      
      // for(int x = 1; x < 5; x++) { } // x vec definisano na pocetku metode
      
      // while(true) { int x = 1; }   // x vec definisano na pocetku metode
      
      for(int i = 1; i < 5; i++) {
        // for(int i = 1; i < 5; i++) { } // i vec definisano u vanjskoj petlji
      } 
    }
    
    int duzina;
    static void da() {
     
      // zasjenjivanje polja (shadowing)
      // pošto metoda ima svoj scope, 
      // dozvoljeno joj je uvesti novu varijablu istog imena kao polje klase
      int duzina = 5;
      
      // različiti blokovi
      {
        String str = "abc";
      }
      {
        String str = "abc"; // yep, nije na istom NIVOU
      }
      
      // različite petlje/blokovi
      for(int x = 1; x < 5; x++) { }
      for(int x = 1; x < 5; x++) { } // fercera
      
    }