04.02.2018
Sakib Hadžiavdić

Ponavljanje naredbi

Kada želimo ponavljati izvršiti neki dio koda više puta, najjednostavniji način je copy-paste. Kopiramo ga n-puta i završeno! :D

Međutim, ovo nije fleksibilno kada kasnije želimo da izmijenimo taj djelić koda.
Tada moramo izmijeniti sve linije... :/

Zato postoje specijalne naredbe za ponavljanje: while i for.
Zovu se još i "petlje", jer se vrlo lahko zapetljati u njima.

While naredba

U sljedećem primjeru želimo izvršavati kod sve dok je neki uslov ispunjen (en. while je "dok").


     int i = 0;
     while(i < 10) {
       System.out.println("Cifra i je: " + i);
       i = i + 1;
     }
     
    

Naravno, unutar tog bloka uslov se mora mijenjati, inače se program neće nikad zaustaviti.
To se naziva beskonačna petlja i obično nije poželjna... :)

Uslov se ispituje u svakoj iteraciji petlje. Dakle, svaki put kada se dođe do linije 5 uslov će se ponovo ispitati. Ako uslov nije zadovoljen, petlja se zaustavlja i program se nastavlja izvršavati na liniji 6. Slijedi i vizuelni dijagram izvršenja ove naredbe:

Whilenaredbe while petljejesteuslov?nijeostale naredbeloop

For naredba

Java ima i tzv. for petlje. To su haman-ha while petlje s finijom sintaksom.
Sljedeći primjer radi isto kao i prethodni sa while petljom.


     for (int i = 0; i < 10; i = i + 1) {
       System.out.println("Cifra i je: " + i);
     }
    

Uopćena sintaksa for petlje je sljedeća: for(inicijalizacije; uslov; koraci).
Vidimo da su dijelovi for petlje razdvojeni tačkazarezom.

Umjesto da deklarišemo varijable prije petlje, zgodno je deklarisati ih u sklopu petlje, jer nam poslije petlje one ne trebaju.
Za to nam služi dio inicijalizacije.

Dio uslov je isti kao i kod while petlje.

Dio koraci dolazi na kraju petlje, isto kao linija 4 u našoj while petlji.
Koraci obično utiču na uslov za izlaz iz petlje.
Slijedi i vizuelni dijagram izvršenja ove naredbe:

Forinicijalizacijenaredbe for petljekoracijesteuslov?nijeostale naredbeloop