Uslovno grananje toka programa

Kompjuteri obično izvršavaju naredbe jednu nakon druge tj. sekvencijalno.
Međutim, potrebne su nam i naredbe za uslovno grananje.
To jest, kada želimo izvršiti nešto samo pod datim uslovima.
U Javi za ovu svrhu imamo 2 naredbe: if i switch.

If naredba

Grananje pomoću if naredbe je vrlo jednostavno. Ako je uslov ispunjen onda će se taj dio koda izvršiti. U suprotnom program nastavlja dalje.

Ovo "uslov ispunjen" može biti DA ili NE, tj. ISTINA (en. true) ili NEISTINA (en. false). Ovaj tip podatka se naziva Boolean po matematičaru George Boole-u.

Ako se sjećate logike iz matematike, tablica istine, "I", "ILI", "NE" i ostalih, TO JE TO! :D

 • Logička operacija "I" (en. and) se u Javi piše sa &&
 • Logička operacija "ILI" (en. or) se u Javi piše sa ||
 • Logička operacija "NE" (en. negate, not) se u Javi piše sa !, i piše se prije uslova koji negira, npr. !small.

Primjer:


     double temperatura = -3;
     boolean uslovHladno = temperatura < 5;
     if (uslovHladno) { // može i "if(temperatura < 5)"
      System.out.println("Obuci se, studeno je pravo!");
     }
     System.out.println("Temperatura je: " + temperatura);
    

Navedeni primjer ispisaće sljedeće:

Obuci se, studeno je pravo!
Temperatura je: -3

Ako izmijenimo temperaturu na 20, vidjećemo da se prvi println neće izvršiti, jer uslov nije ispunjen:

Temperatura je: 20

Da vidimo još jedan primjer:


     double temperatura = 21.33;
     boolean uslovToplo = temperatura > 25;
     if (uslovToplo) // može i "if(temperatura > 25)"
      System.out.println("Toplo je");
     else
      System.out.println("Nije toplo");
    

Prethodni kod će ispisati "Nije toplo", jer uslov uslovToplo nije ispunjen, tj. izraz 21.33 > 25 je false.
Ovo if else se tretira kao jedna naredba!
Ako želimo da izvršimo više od jedne naredbe u if ili else bloku, samo ih okružimo zagradama: if (uslov) { naredbe1... } else { naredbe2... }.

Nakon linije 6 program nastavlja normalno sa svojim izvršenjem.


Možemo imati i više uslova u jednoj naredbi, tj. niz if-elseif-elseif-...-else.
Ovi uslovi bi trebali biti međusobno isključivi tj. smisleni. Ako napišete
if (broj>5) { } else if (broj>7) { } to nema puno smisla jer ako broj nije veći od 5, ne može biti veći od 7, nema šansone. :D
Ako jeste veći od 5, biće izvršen prvi blok, ali drugi blok koda NIKAD NEĆE BITI IZVRŠEN!

Ako postoji grana else, ona će biti izvršena ako nijedan uslov nije ispunjen. Ako ne postoji else i nijedan uslov nije ispunjen, ništa neće biti izvršeno od te cijele if naredbe.