04.02.2018
Sakib Hadžiavdić

Kontrola toka programa

Kompjuteri obično izvršavaju naredbe jednu nakon druge tj. sekvencijalno.
Međutim, potrebne su nam i naredbe za:

 • grananje (if, switch, match i sl.) - kada želimo izvršiti nešto samo pod datim uslovima
 • ponavljanje (while, for, rekurzija) - kada želimo ponavljati neki dio koda, da ne bi kopirali kod stalno...

Grananje

U Javi imamo 2 osnovne naredbe za kontrolisanje toka programa, if i switch.

If naredba

Grananje pomoću if naredbe je vrlo jednostavno. Ako je uslov ispunjen onda će se taj dio koda izvršiti. U suprotnom program nastavlja dalje.

Ovo "uslov ispunjen" može biti DA ili NE, tj. ISTINA (en. true) ili NEISTINA (en. false). Ovaj tip podatka se naziva Boolean po matematičaru George Boole-u.

Ako se sjećate logike iz matematike, tablica istine, "I", "ILI", "NE" i ostalih, TO JE TO! :D Logička operacija "I" (en. and) se u Javi piše kao &&. Logička operacija "ILI" (en. or) se u Javi piše kao ||. Logička operacija "NE" (en. negate, not) se u Javi piše kao !, i piše se prije uslova koji negira, npr. !small.

Primjer:


     double temperatura = 21.33;
     boolean uslovToplo = temperatura > 25;
     boolean uslovTaman = temperatura > 19 && temperatura <= 25;
     if (uslovToplo) // mogli smo napisati i "if(temperatura > 25)"
      System.out.println("Toplo je");
     else if (uslovTaman)
      System.out.println("Taman je");
     else
      System.out.println("Hladno je");
    

Prethodni kod će ispisati "Taman je", jer je uslov uslovTaman ispunjen, tj. istina je da je 21.33 > 19 && 21.33 <=25.

Niz uslova if else-if ... else se tretira kao jedna naredba! Ovi uslovi bi trebali biti međusobno isključivi tj. smisleni.

Ako napišete if (broj>5) {/* prvi */} else if (broj>7) {/* drugi */} to nema puno smisla jer ako broj nije veći od 5, ne može biti veći od 7, nema šansone. :D Ako jeste veći od 5, biće izvršen prvi blok, ali drugi blok koda NIKAD NEĆE BITI IZVRŠEN!

Ako postoji grana else, ona će biti izvršena ako nijedan uslov nije ispunjen. Ako ne postoji else i nijedan uslov nije ispunjen, ništa neće biti izvršeno od te cijele if naredbe.

Switch naredba

Grananje pomoću "switch-case" naredbe može učiniti kod dosta preglednijim.
Ova naredba se koristi umjesto mnoštva if-else grana, od koje svaka grana provjerava je li varijabla jednaka nekoj vrijednosti.
U Javi možete "switchati" cijele brojeve, karaktere, stringove i enumeracije.


    int i = 5;
    switch (i) {
      case 3:
        System.out.println("Tri");
        break;
      case 5:
        System.out.println("Pet");
        break;
      default:
        System.out.println("Ne znam...");
        break;
    }
   

Na liniji 2 ispituje se čemu je jednaka vrijednost varijable i, redom odozgo naravno.
Prvi slučaj (en. case) koji bude ispunjen će biti izvršen.
Ako je vrijednost varijable i broj 5, ispisaće se na ekran "Pet".

Često ne znamo koliko ima mogućih slučajeva, pa onda trebamo odlučiti šta da uradimo po tom pitanju.
Za to nam služi ključna riječ default. To je ustvari ona else grana u if naredbi! ;)

Ponavljanje

Za ponavljanje određenog dijela koda, na raspolaganju su nam naredbe while i for.
Zovu se još i "petlje", jer se vrlo lahko zapetljati u njima.
Kasnije ćemo vidjeti kako možemo koristiti i funkcije u ovu svrhu, pomoću rekurzije.

While naredba

U sljedećem primjeru želimo izvršavati kod sve dok je neki uslov ispunjen (en. while je "dok").
Naravno, unutar tog bloka uslov se mora mijenjati, inače se program neće nikad zaustaviti.
To se naziva beskonačna petlja i obično nije poželjna... :)


     int i = 0;
     while(i < 10) {
       System.out.println("Cifra i je: " + i);
       i = i + 1;
     }
     
    

Uslov se ispituje u svakoj iteraciji petlje. Dakle, svaki put kada se dođe do linije 5 uslov će se ponovo ispitati. Ako uslov nije zadovoljen, petlja se zaustavlja i program se nastavlja izvršavati na liniji 6.

For naredba

Java ima i tzv. for petlje. To su haman-ha while petlje s finijom sintaksom.
Sljedeći primjer radi isto kao i prethodni sa while petljom.


     for (int i = 0; i < 10; i = i + 1) {
       System.out.println("Cifra i je: " + i);
     }
    

Uopćena sintaksa for petlje je sljedeća: for(inicijalizacije; uslov; koraci).
Vidimo da su dijelovi for petlje razdvojeni tačkazarezom.

Umjesto da deklarišemo varijable prije petlje, zgodno je deklarisati ih u sklopu petlje, jer nam poslije petlje one ne trebaju.
Za to nam služi dio inicijalizacije.

Dio uslov je isti kao i kod while petlje.

Dio koraci dolazi na kraju petlje, isto kao linija 4 u našoj while petlji.
Koraci obično utiču na uslov za izlaz iz petlje.