Klase

Recimo da imamo zadatak da napravimo program za praćenje učenika u razredu.
Za svakog učenika moramo unijeti ime, prezime i prosječnu ocjenu.
Trebamo ispisati sve ove podatke i na kraju naći prosjek ocjena u razredu.

Kako bismo ovo uradili sa do sada naučenim konceptima?
Imena možemo staviti npr. u niz String[] imena.
Prezimena možemo staviti npr. u niz String[] prezimena.
Ocjene ćemo staviti npr. u niz double[] prosjeci.


    String[] imena;
    String[] prezimena;
    double[] prosjeci;
    
    double zbirProsjeka = 0;
    for(int i = 0; i < imena.length; i ++) {
      System.out.print("Učenik: " + prezimena[i] + " " + imena[i]);
      System.out.println(", prosjek: " + prosjeci[i]);
      zbirProsjeka += prosjeci[i];
    }
    double prosjekRazreda = zbirProsjeka / imena.length;
    System.out.println("Ukupan prosjek razreda: " + prosjekRazreda);
    

Iako ovaj kod radi kako treba, nekako se ne osjećamo dobro zbog njega... :D
Indeksi pršte na sve strane, šta ako je jedan od nizova kraći itd?
Također, ovi nizovi nam uopće ne govore da su dio jedne cjeline.
Neko ko čita ovaj kod mora se dobro zapitati šta oni predstavljaju.
To je možda lahko na ovom (namjerno) malom primjeru, ali u projektima s milionima linija koda, niko nema vremena da "razbija glavu"... :)

Ovo je jedan od razloga zašto se uvodi apstrakcija klase.
Klasa je recept za pravljenje objekta. Kaže se još i da je objekat instanca klase.
Objekat je obično skup primitivnih varijabli i drugih objekata.
Dakle, koristi se za logičko grupisanje vrijednosti.
U prethodnom primjeru trebali bismo grupisati ime, prezime i prosjek. Ova nova apstrakcija tj. klasa bi se zvala Ucenik. To bi izgledalo ovako:


    class Ucenik {
      String ime;
      String prezime;
      double prosjek;
    }
    

Kreiranje objekta

Da bismo kreirali novi objekat klase Ucenik, koristimo operator new:

Ucenik ucenik = new Ucenik();

Ovaj operator naziva se konstruktor.
Konstruktor je kao "funkcija" koja kreira novi objekat i vrati nam referencu na njega.
Kompajler nam automatski kreira konstruktor za nas, kasnije ćemo vidjeti kako sami možemo definisati konstruktor(e).

Polja klase

Vrijednosti unutar klase nazivaju se polja klase/atributi (en. fields, properties), u ovom slučaju to su ime, prezime i prosjek.
Pošto im nismo dodijelili nikakve početne vrijednosti, Java će ih postaviti na defaultne vrijednosti:

 • referentne na null
 • brojevne primitivne na 0
 • boolean primitivne na false

Dakle, u ovom trenutku, ime ima vrijednost null, prezime ima vrijednost null, prosjek vrijednost 0. Idemo im dati neke smislene vrijednosti:

ucenik.ime = "Mujo";
ucenik.prezime = "Mujanović";
ucenik.prosjek = 4.3D;

Odabir polja se piše navođenjem reference, pa tačka, a zatim naziv polja.


Dok nismo zaboravili, prethodni primjer sada izgleda puno bolje i razumljivije:


    Ucenik[] ucenici;

    double zbirProsjeka = 0;
    for(Ucenik u : ucenici) {
      System.out.print("Učenik: " + u.prezime + " " + u.ime);
      System.out.println(", prosjek: " + u.prosjek);
      zbirProsjeka += u.prosjek;
    }
    double prosjekRazreda = zbirProsjeka / ucenici.length;
    System.out.println("Ukupan prosjek razreda: " + prosjekRazreda);