JShell

Da bi se igrali sa JShellom morate imati instaliranu Javu verzije 9 ili više.
Ispratite sekciju za instalaciju.

Koristićemo JShell program za upoznavanje i igranje s Java jezikom.
Otvorite konzolu (bez ikakvog straha! :D), ukucajte jshell i udarite Enter.
Dobićete tzv. interaktivni shell u kojem možete kucati Javu.
Zovu ga još i REPL (Read Evaluate Print Loop), jer dobija unos od nas, evaluira ga, isprinta neki odgovor, i ponavlja ukrug.

Izrazi i operatori

Za početak, JShell možemo koristiti kao primitivni kalkulator.
Tako ćemo steći osjećaj kako se ponašaju brojevi u Javi, i usput objasniti neke osnovne koncepte i pojmove.
Ako ukucamo u REPL broj 5 i pritisnemo Enter, vidjećemo sljedeće:


    5
    $1 ==> 5
   

REPL je razumio i odgovorio nam da je to vrijednost 5.
U programiranju se kaže da je broj izraz. Izraz u programiranju ima isto značenje kao i u matematici.
Dakle, misli se na nešto što ima vrijednost. Nešto što možemo prikazati, s čim možemo baratati.


Ako se opet prisjetimo (dosadne) matematike, sjetićemo se da se simboli +, -, *, itd. nazivaju operatori.
Pošto smo rekli da je REPL kao kalkulator, da vidimo šta sve možemo uraditi:


    2 + 2
    $2 ==> 4
    2 - 5
    $3 ==> -3
    7 * 3
    $4 ==> 21
    9 / 4
    $5 ==> 2
   

Izgleda da dijeljenje ne radi kako treba... Našli smo grešku! :D
Ali, nije tako. Java podrazumijeva da želimo podijeliti dva cijela broja!
Ako se sjetimo osnovne škole, 5 / 2 je ustvari 2 cijelih i ostatak 1. :)
Dakle, kada dijelimo dva cijela broja, ustvari radimo "cjelobrojno dijeljenje".

Također, možemo dobiti i ostatak od dijeljenja, pomoću operatora %.
Npr. 5 % 2 je 1.


Kada želimo koristiti realne brojeve (sa zarezom), pišemo tačku nakon broja.
Tačka se koristi umjesto zareza, jer se zarez koristi za neke druge stvari... Otom potom.
Uglavnom, da vidimo kako rade realni brojevi (en. floating point):


    3.0 + 5.1
    $6 ==> 8.1
    7.3 - 2.9
    $7 ==> 4.4
    5.5 * -2.0
    $8 ==> -11.0
    9.0 / 4.0
    $9 ==> 2.25
   

Sada se sve čini onako kako treba. :)


Redoslijed operacija (en. precedence) radi očekivano.
Npr. množenje se radi prije sabiranja.
Ako želimo baš, baš, biti sigurni da će program raditi kako treba, možemo koristiti zagrade.


    2 + 2 * 2
    $10 ==> 6
    (2 + 2) * 2
    $11 ==> 8
   

Varijable

Primijetite šta REPL ispisuje kao odgovor, poslije svake unesene linije: $1 ==> 5.
Ako ukucamo $1 u REPL vidjećemo sljedeće:


    $1
    $1 ==> 5
   

Dakle, REPL nam kaže da je vrijednost varijable $1 jednaka 5.
Izraz 5 je spremljen u varijablu $1, koju možemo koristiti umjesto broja 5.

Šta je to varijabla?
Zamislite da imate kutije raznih oblika i dimenzija.
Varijabla je baš kao kutija sa natpisom koji vi želite. Npr. kutija u kojoj čuvamo neki broj.

Kreiraćemo novu varijablu pod nazivom brojJabuka, za čuvanje integera (en. "integer" je cijeli broj).
Ovo int je tip varijable (veličina i oblik kutije)! Kasnije ćemo govoriti malo detaljnije o tipovima.


    int brojJabuka;
    brojJabuka ==> 0
    | created variable brojJabuka : int
   

Pošto nismo dali vrijednost našoj varijabli, Java nam pomaže tako što postavlja brojJabuka na vrijednost 0.
Obično je to ono što želimo, ali je najbolje postaviti početnu vrijednost eksplicitno, čim uvodimo novu varijablu. Tako odmah znamo koja joj je početna vrijednost i ne moramo razmišljati o tome... :)
To radimo ovako:


    int brojJabuka = 0;
    brojJabuka ==> 0
    | created variable brojJabuka : int
   

Vrlo jednostavno, nakon naziva varijable slijedi znak jednako i vrijednost, ovdje je to 0.
Primijetite da ovaj znak jednakosti nije matematička jednakost već operacija dodjele!
Tj. kao da kažemo "postavi varijablu brojJabuka na nulu!".

Varijablu možemo izmijeniti, tj. postaviti na novu vrijednost:


    brojJabuka = 5;
    brojJabuka ==> 5
    | assigned to brojJabuka : int
   

Sada je vrijednost promijenjena na 5. Nakon ove linije, gdje god koristimo brojJabuka to je kao da napišemo 5.


Također, možemo iskoristiti prethodnu vrijednost varijable da bismo dobili novu:


    brojJabuka = brojJabuka + 1;
    brojJabuka ==> 6
    brojJabuka += 1;
    $23 ==> 7
   

U izrazu brojJabuka + 1, vrijednost brojJabuka odnosi se na zadnju vrijednost varijable, dakle vrijednost prije ove linije, tj. 5.

Postoji i skraćena verzija za ovo, prikazana na liniji 3, s operatorom +=.
Također imaju skraćene verzije i za oduzimanje, množenje, dijeljenje i modulo: -=, *=, /=, %= respektivno.
Ovo "respektivno" je fancy izraz za "u navedenom redoslijedu". :D

Nazivi varijabli

Nazivi varijabli i tipova (en. identifiers) ne mogu imati razmake u sebi, ne mogu biti nijedna od rezervisanih riječi kao što je class, int.
Ne mogu biti neki rezervisani znakovi, kao npr. ,, & itd.
Ne mogu počinjati brojem. Primjeri nevalidnih naziva varijabli (isprobajte u JShellu):

 • int my variable = 5
 • int int = 5
 • int , = 5
 • int 5something = 5

Primjeri validnih naziva varijabli:

 • int _abc = 5
 • int $xyz = 5
 • int Z = 5
 • int t$df_x = 5

Mogu se koristiti simboli _ i $ ali ih treba izbjegavati, pogotovo kao prvo slovo u nazivu varijable!

Preporučeno je (konvencija, dobra praksa) da varijable počinju malim slovom, da su camelCase (svaka iduća riječ počinje velikim slovom), npr. myVariable.
Konstante (varijable koje se neće mijenjati) se pišu velikim slovima i riječi su razdvojene donjom crticom, npr. MY_CONST.