Uvod

Vidjeli smo kako izračunati jednostavne matematičke izraze sa operatorima +, -, *, / i %.
Za Boolean izraze imamo operatore &&, || i !.
Za Stringove imamo operator +, koji ih nadovezuje, "štikla" ih.

U "pravim" programima ne izmišljamo toplu vodu, već iskorištavamo postojeći kod.
Taj kod može biti "ugrađen" u sami jezik, ili kod koji smo mi napisali.

Moramo negdje "spremiti" taj kod, parametrizirati ga ako je potrebno.
Za to nam služe funkcije!


Hajde da vidimo neke od ugrađenih/predefinisanih funkcija.
Probajte ispisati sljedeće izraze:

  • abs(-456.31)
  • real2int(3.14)
  • length("abcd")
  • randomInt(10)

Sintaksa je ista kao i u matematici, napišemo ime funkcije, a u zagradama navedemo argumente koji su razdvojeni zarezom.

Gornji izrazi se nazivaju "pozivanje funkcije" (engl. "invoke").


Settings