Uvod

U prethodnim primjerima koristili smo vrijednosti koje su ufiksane u program.
Npr. vrijednost 5 za dužinu stranice kvadrata.
Bilo bi zgodno kada bi mogli dati korisniku da unese proizvoljnu vrijednost.
Naravno, to je moguće, i za to služi naredba Input.

Unos podataka

U donjem prozoru uradite sljedeće:

  • deklarišite varijablu String ime
  • nakon nje dodajte Input naredbu
  • kliknite na novu Input naredbu i unesite ime.
    Ovo znači da kada program dođe do ove linije, pitaće korisnika da unese svoje ime.
    Vrijednost koju korisnik upiše program će spremiti u varijablu ime
  • ispišite ime

Program sada čeka da unesemo neki tekst.
Unesite svoje ime i kliknite Enter.

Vidimo da program odgovara ispisom u izlaznom panelu.

Vježbe
  1. Izmijeniti primjer sa kvadratom, omogućiti korisniku da unese dužinu stranice.
  2. Napraviti program za unos 2 stranice pravougaonika, zatim ispisati njegov obim.

Settings