16.12.2020
Sakib Hadžiavdić

Uvod

U prethodnim primjerima koristili smo vrijednosti koje su ufiksane u program.
Npr. vrijednost a = 5 za dužinu stranice kvadrata.
Bilo bi zgodno kada bi mogli dati korisniku da unese proizvoljnu vrijednost.
Naravno, to je moguće, i u Flowgorithmu imamo naredbu Input.

Unos podataka

 • otvorite novi Flowgorithm prozor
 • deklarišite varijablu ime, sa tipom String
 • kliknite na strelicu i odaberite Input naredbu
 • dvokliknite tu novu naredbu i unesite ime.
  Ovo znači da kada program dođe do ove linije, pitaće korisnika da unese svoje ime.
  Mi ćemo tu vrijednost spremiti u varijablu ime
 • ispišite ime
Program čeka na unos

Program čeka na unos

Vidimo da program sada čeka da unesemo neki tekst.
Da bi nam pomogao, Flowgorithm je ispisao "Please enter a value of type String for ime".
Unesite svoje ime i kliknite Enter.

Vidimo da program odgovara ispisom na konzolu:

Ispis unesene vrijednosti

Ispis unesene vrijednosti

Vježbe
 1. Izmijeniti primjer sa kvadratom, omogućiti korisniku da unese dužinu stranice.
 2. Napraviti program za unos 2 stranice pravougaonika, zatim ispisati njegov obim.