Uvod

Ova naredba je malo komplikovanija.
For petlja sadrži sljedeće dijelove:

 • naziv varijable
 • početna vrijednost - start
 • krajnja vrijednost - end
 • inkrement/korak - step
 • tijelo/naredbe

Izvršavanje For petlje je isto kao sljedeće:

 • Deklarisanje Integer i sa početnom vrijednošću
 • While petlja sa uslovom i <= end i tijelom
 • Assign i = i + step na kraju While

Napravićemo program isti kao za While petlju, printanje prvih 5 brojeva:

 • deklarišite For petlju sa varijablom i
 • početna vrijednost je 1
 • krajna vrijednost je 5
 • korak je 1
 • ispišite i u tijelu For petlje

Postigli smo isti rezultat kao sa While, samo sa dosta manje koda!
Plus, ovako je dosta čitljivije.


Vježbe
 1. Ispišite svako 5-i broj od 0..50
 2. Ispišite tablicu množenja od 1 do 10
 3. Izračunajte faktorijel broja 7
Settings